* * * * * * * طبق "قانون جامع کنترل و مبارزۀ ملی با دخانیات" فروش مواد دخانی به افراد زیر 18 سال ممنوع است * * * * * * * * * * *دخانیات دروازۀ ورود به جهنم اعتیاد است * * * * * * * * * * * استعمال یک نخ سیگار در یک اتاق معمولی تحمیل عوارض 15 نخ سیگار در مدت 6 ساعت به افراد ساکن در آن است * * * * * * طبق "قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات" ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮﺁوردﻩهاي دﺧﺎﻧﻲ از ﺳﻮي اﺷﺨﺎص ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮوش ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ * * * * * * * * * * *
امروز : ۲۷ آبان ۱۳۹۶

PAJE - 3

لوگو عصر

مجله آینده سالم شماره ۱۲

 • انتخاب “مهدیشهر” در استان سمنان به عنوان پایلوت طرح “شهر بدون دخانیات”
 • سن مصرف دخانیات به ۱۱ سال رسیده چه باید کرد؟
 • به دخانیات و مشروبات الکی یارانه تعلق میگیرد!!؟
 • بازگیر جسور از واقعیت های تلخ اعتیاد پدر میگوید
 • مرگ رزیدنت اتاق عمل بر اثر مصرف مواد
 • الکلهایی با طعم مرگ برای ورزشکاران
 • سرانجام کودکان بی هویت در بیمارستان ها
 • آیا او یک معتاد است؟
 • همسر خیانتکارم مرا معتاد کرد
 • شلیک پسر معتاد به مادر
 • قربانیات فضای مجازی
 • از دیگران
 • بررسی راه های مبارزه با سونامی طلاق
 • اهمیت ساختن خاطرات خوب در کودکان
 • و …..

 

دیدگاهتان را بنویسید

سخن نخست

اندر خصوص خصوصی سازی صنایع دخانی...موضوع سرمقاله سیزدهمین شماره نشریه آینده سالم

ورود به سايت