* * * * * * * طبق "قانون جامع کنترل و مبارزۀ ملی با دخانیات" فروش مواد دخانی به افراد زیر 18 سال ممنوع است * * * * * * * * * * *دخانیات دروازۀ ورود به جهنم اعتیاد است * * * * * * * * * * * استعمال یک نخ سیگار در یک اتاق معمولی تحمیل عوارض 15 نخ سیگار در مدت 6 ساعت به افراد ساکن در آن است * * * * * * طبق "قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات" ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮﺁوردﻩهاي دﺧﺎﻧﻲ از ﺳﻮي اﺷﺨﺎص ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮوش ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ * * * * * * * * * * *
امروز : ۲۷ آبان ۱۳۹۶

PAJE - 3

لوگو عصر

ایرانی! کالای ایرانی بخر!

ایرانی !

کالای ایرانی بخر!

بدلیل اهمیت اشتغال جوانان , و تاثیر بیکاری بر اعتیاد و بزهکاری جوانان و نوجوانان، جا داشت در این شماره مجله “آینده سالم” به جای سخن نخست ( و سخن آخر) به چند کلمه فوق اکتفا کنیم ! اما بدلیل اهمیت مسئله توضیحاتی در ادامه تقدیم خوانندگان فرهیخته میشود.

بی شک امروزه یکی از مهمترین مشکلات و معضلاتی که گریبانگیر کشور بوده و دغدغه اصلی همه مسئولان و دلسوزان جامعه ایران است مسئله بیکاری و اشتغال جوانان می باشد.

به اعتقاد اکثر قریب به اتفاق کارشناسان حوزه مسائل اجتماعی بیکاری جوانان منشا بسیاری از آسیبهای اجتماعی مخصوصا اعتیاد میتواند باشد .

به بیان بسیار ساده مشکلات اقتصادی ناشی از بیکاری و عدم توانایی فرد در روبرو شدن با پیامدهای فشار مالی موجب می شود که برخی از جوانان برای فرار از افکار ناراحت کننده و دغدغه های نگرانی از آینده و … به مواد مخدر پناه ببرند؛ مواد مخدری که نسبتا میتوان گفت به راحتی و قیمت بسیار پایین در دسترس آنها قرار میگیرد!

جدای از اینکه متولیان و مسولان و ارکان مختلف حکومت در بخش های مختلف جامعه اعم از قوه مقننه و مجریه و قضائیه برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال چه وظایف و چه برنامه هایی دارند در اینجا ما این سوال مهم را مطرح میکنیم که وظیفه و نقش تک تک ما ایرانیان فارغ از هرگونه گرایشهای فکری و سیاسی و گروهی و جناحی و … در این رابطه چیست؟ آیا راهی ساده برای کمک به رونق اقتصادی و به تبع آن اشتغال بیشتر جوانان وجود دارد؟ به نظر ما بله! راهی بسی ساده تر از آنچه فکر میکنیم! و آن اینکه:

ایرانی!

کالای باکیفیت تر تولید کن!

و… ایرانی! کالای ایرانی بخر!

والسلام – مدیر مسئول

دیدگاهتان را بنویسید

سخن نخست

اندر خصوص خصوصی سازی صنایع دخانی...موضوع سرمقاله سیزدهمین شماره نشریه آینده سالم

ورود به سايت