* * * * * * * طبق "قانون جامع کنترل و مبارزۀ ملی با دخانیات" فروش مواد دخانی به افراد زیر 18 سال ممنوع است * * * * * * * * * * *دخانیات دروازۀ ورود به جهنم اعتیاد است * * * * * * * * * * * استعمال یک نخ سیگار در یک اتاق معمولی تحمیل عوارض 15 نخ سیگار در مدت 6 ساعت به افراد ساکن در آن است * * * * * * طبق "قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات" ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮﺁوردﻩهاي دﺧﺎﻧﻲ از ﺳﻮي اﺷﺨﺎص ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮوش ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ * * * * * * * * * * *
امروز : ۲۷ آبان ۱۳۹۶

PAJE - 3

لوگو عصر

سخن نخست نشریه “آینده سالم ” شماره ۱۶

ما و اگرهای اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر

“اعدام” کلمه ای منفور در نزد همه افراد و فرهنگهای مختلف جامعه بشری است که برای حفظ امنیت جامعه ضروری به نظر می رسد.
در قوانین موضوعه ایران، برای جرایم سنگینی جون قتل ، تجاوز جنسی به زنان و کودکان ، سرقتهای مسلحانه و حمل و قاچاق مواد مخدر در صورت اثبات و تحت شرایطی خاص مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر جرایم بزرگ مربوط به مواد مخدر در ایران از فراوانی بیشتری برخوردار است که به چرایی و چگونگی آن در شماره های آینده مجله خواهیم پرداخت ؛ اما در قوانین فعلی حمل و نگهداری و خرید و فروش عمده مواد مخدر و تکرار این جرم – که میزان آن با توجه به انواع مخدر متفاوت است – در حکم مفسد تلقی شده و حمل کننده آن به اعدام محکوم میشود . در حال حاضر به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس بیش از ۵ هزار نفر به این جرم در انتظار اعدام به سر میبرند و اعدام این تعداد افراد جدای از بهانه ای که به دست مدعیان حقوق بشری میدهد ، عوارض بیشمار اجتماعی و خانوادگی را گریبانگیر کشور می کند.
به این لحاظ کارشناسان و مسئولان و نیز نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیده اند که ای بسا افرادی خود قربانی و بازی خوردۀ باندهای بزرگ و سرشاخه های اصلی و بین الملی قاچاق مواد مخدر بوده و ناخواسته به حمل یا نگهداری مواد تن داده باشند و اعدام اینگونه افراد که درصد بسیار بالایی از محکومین به اعدام را شامل میشوند در مبارزه با این پدیده شوم دارای کمترین اثر بوده ولی تبعات بسیار زیادی دارد. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاییز گذشته یک فوریت طرح ” جایگزینی مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر ” راتصویب وتلاش می شود با اصلاح قوانین مجازاتهای دیگری راجایگزین مجازات اعدام نمایند.
در زمینه انواع مجازات جایگزین و نحوه برخورد با سرشاخه های اصلی نظرات گوناگون مطرح شد اما در نهایت در اواخر اسفند گذشته بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس طرح حذف جکم اعدام برای حاملان مواد مخدر از هرنوع و هر حجمی در آن کمسیون تصویب شد و بنا به گفته ایشان این مصوبه عطف به ماسبق نیز می شود و کسانی که پیش از این به خاطر حمل مواد مخدر برای آنها حکم اعدام صادر شده می توانند از این قانون استفاده کنند.(۱)
از نظر ما، این مصوبه، به نظریه کسانی که معتقد هستند در کشور ما تئوری همه یا هیچ حاکم است نزدیکتر است . حذف مجازات اعدام سوداگران مرگ، قطعا به دلیل سود کلان آن انگیزه بیشتری به این تاجران جان و ناموس مردم خواهد داد. مجله “آینده سالم” در شماره های گذشته خود در مصاحبه و مقالات متعدد به این مسئله پرداخته و در نهایت به یک نکته کلیدی تاکید شده است که به جای حذف مجازات اعدام باید به کاهش حداکثری آن فکر کرد و قوانین باید طوری تدوین و اصلاح شود تا بتوان راحت تر به سرشاخه های اصلی قاچاق مواد مخدر رسید؛ به طوری که هرگاه فردی به معرفی فرد یا افراد بالادستی خود اقدام کند از یک درجه تخفیف برخوردار شود و بدینوسیله انگیزه کافی به مجرم برای معرفی افراد بالادستی و سرشاخه های اصلی داده شود.
ما از نمایندگان دلسوز مردم در قوه مقننه میخواهیم در تصویب نهایی طرح در صحن علنی مجلس به این نکته عنایت داشته باشند.
والسلام
مدیر مسئول

(۱)سایت فردا به نقل از خبرگزاری فارس ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

دیدگاهتان را بنویسید

سخن نخست

اندر خصوص خصوصی سازی صنایع دخانی...موضوع سرمقاله سیزدهمین شماره نشریه آینده سالم

ورود به سايت