* * * * * * * طبق "قانون جامع کنترل و مبارزۀ ملی با دخانیات" فروش مواد دخانی به افراد زیر 18 سال ممنوع است * * * * * * * * * * *دخانیات دروازۀ ورود به جهنم اعتیاد است * * * * * * * * * * * استعمال یک نخ سیگار در یک اتاق معمولی تحمیل عوارض 15 نخ سیگار در مدت 6 ساعت به افراد ساکن در آن است * * * * * * طبق "قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات" ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮﺁوردﻩهاي دﺧﺎﻧﻲ از ﺳﻮي اﺷﺨﺎص ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮوش ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ * * * * * * * * * * *
امروز : ۲۷ آبان ۱۳۹۶

PAJE - 3

لوگو عصر

مجله آینده سالم شماره ۱۱

زیبنده نیست مرگ ورزشکاران ما مشروبات الکلی باشد

سیاستمداران سیگاری نمیتوانند با سیگار مبارزه کنند

تریاک آلوده به سرب، معتادان در معرض مرگ!

قربانیان اعتیاد از نوع اینترنتی “به خاطر کلش آف کلنز”

تنباکو های معطر سرطان خون می آورند.

فرمول ساده جلوگیری از سوءتفاهم در ارتباط با دیگران

چگونه فرزندان خلاق داشته باشم؟

شهر بدون دخانیات چگونه شهری است؟

خبری امیدبخش: توقف رشد طلاق در کشور

باید برای نجات جامعه “اولویت” را به “کانون خانواده” داد.

یک میلیون قرص روانگردان کشف شد

مات و مبهوت یک برگ کاغذ!

گزارش مراسم هفته بدون دخانیات

معتادان چگونه به سربازی اعزام میشوند؟

تخیل و خلاقیت در رشد فکری کودکان

راه اندازی اولین “فست دود” ایران.

 

دیدگاهتان را بنویسید

سخن نخست

اندر خصوص خصوصی سازی صنایع دخانی...موضوع سرمقاله سیزدهمین شماره نشریه آینده سالم

ورود به سايت