* دخانیات دروازۀ ورود به جهنم اعتیاد و سایر ناهنجاریهای اجتماعی *
امروز : ۳۰ دی ۱۳۹۶

PAJE - 3

لوگو عصر

حجم توزیع ترمادول در عطاری‌ها بسیار زیاد است

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: جای نگرانی است که ترمادول اکنون در لیست مواد مخدر قرار ندارد و جریمه توزیع آن نیز بسیار کاهش یافته است، در حالی که در حال حاضر حجم توزیع این دارو در عطاری ها بسیار زیاد است.

‌به گزارش ‌ایسنا، اسماعیل ایدنی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که امروز (۲۷ تیرماه) در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: در هفته گذشته ۲ میلیارد تومان داروی قاچاق در استان کشف شد که عمده این کشفیات از عطاری‌ها بوده و داروهای ترامادول و متادون و داروهای لاغرکننده و چاق کننده از جمله این کشفیات بود.

وی افزود: جای نگرانی است که ترمادول اکنون در لیست مواد مخدر قرار ندارد و جریمه توزیع آن نیز بسیار کاهش یافته است، در حالی که در حال حاضر حجم توزیع این دارو در عطاری ها بسیار زیاد است.

 

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به مرگ و میرهای ناشی از مصرف مواد مخدر گفت: در سال گذشته ۳ هزار نفر در کشور به علت مصرف مواد مخدر فوت کردند که از این تعداد، مرگ ۲۷۰۰ نفر ناشی از مصرف مواد مخدر حاوی سرب بوده است.

 

ایدنی ادامه داد: اکنون مواد مخدر آلوده به سرب یه پدیده و مشکل ملی است که ابتدا از شرق کشور و کرمان و اکنون در تمام کشور گسترش پیدا کرده است. در فرآیند تولید تریاک، سرب به آن اضافه می‌کنند تا وزن آن اضافه شود و به دلیل آن که بسیار شبیه به تریاک است، امکان جدا کردن آن از تریاک وجود ندارد. البته سرب تنها به تریاک محدود نشده و به مواد مخدر دیگر نیز اضافه می‌شود.

 

وی با اشاره به جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد: هنوز گستره این مشکل را درک نکرده ایم و مشخص نیست که گستردگی مشکل اکنون در کدام حوزه است، این جلسات در سطح مدیران مهم استان برگزار می‌شود، ولی نیاز به کمیسیون‌های کارشناسی دارد تا گستره مشکل مشخص شود.

 

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: جای نگرانی است که ترمادول اکنون در لیست مواد مخدر قرار ندارد و جریمه توزیع آن نیز بسیار کاهش یافته است، در حالی که در حال حاضر حجم توزیع این دارو در عطاری ها بسیار زیاد است.

‌به گزارش ‌ایسنا، اسماعیل ایدنی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که در استانداری خوزستان برگزار شده بود ، اظهار کرد: در هفته گذشته ۲ میلیارد تومان داروی قاچاق در استان کشف شد که عمده این کشفیات از عطاری‌ها بوده و داروهای ترامادول و متادون و داروهای لاغرکننده و چاق کننده از جمله این کشفیات بود.

وی افزود: جای نگرانی است که ترمادول اکنون در لیست مواد مخدر قرار ندارد و جریمه توزیع آن نیز بسیار کاهش یافته است، در حالی که در حال حاضر حجم توزیع این دارو در عطاری ها بسیار زیاد است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به مرگ و میرهای ناشی از مصرف مواد مخدر گفت: در سال گذشته ۳ هزار نفر در کشور به علت مصرف مواد مخدر فوت کردند که از این تعداد، مرگ ۲۷۰۰ نفر ناشی از مصرف مواد مخدر حاوی سرب بوده است.

ایدنی ادامه داد: اکنون مواد مخدر آلوده به سرب یه پدیده و مشکل ملی است که ابتدا از شرق کشور و کرمان و اکنون در تمام کشور گسترش پیدا کرده است. در فرآیند تولید تریاک، سرب به آن اضافه می‌کنند تا وزن آن اضافه شود و به دلیل آن که بسیار شبیه به تریاک است، امکان جدا کردن آن از تریاک وجود ندارد. البته سرب تنها به تریاک محدود نشده و به مواد مخدر دیگر نیز اضافه می‌شود.

وی با اشاره به جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد: هنوز گستره این مشکل را درک نکرده ایم و مشخص نیست که گستردگی مشکل اکنون در کدام حوزه است، این جلسات در سطح مدیران مهم استان برگزار می‌شود، ولی نیاز به کمیسیون‌های کارشناسی دارد تا گستره مشکل مشخص شود.

دیدگاهتان را بنویسید

تغذیه سالم
سخن نخست

اندر خصوص خصوصی سازی صنایع دخانی...موضوع سرمقاله سیزدهمین شماره نشریه آینده سالم

ورود به سايت