* دخانیات دروازۀ ورود به جهنم اعتیاد و سایر ناهنجاریهای اجتماعی *
امروز : ۳۰ دی ۱۳۹۶

PAJE - 3

لوگو عصر

سخن نخست

“آینده سالم” شماره ۱۹

 

افزایش جرایم و آسیبهای اجتماعی

واقعیت یا …

 

این روزها با نگاه و توجه اندک به رسانه ها ، پایگاههای خبری و شبکه های اجتماعی ، به نظر می رسد جرایم و آسیبهای اجتماعی از قبیل اعتیاد، خشنونتهای خانوادگی  ،کودک آزاری ، تجاوز و خودکشی و… بیشتر شده باشد.

در این رابطه بعضی از کارشناسان اعتقاد پیدا کرده اند پدیده آسیبهای اجتماعی و انواع اعتیاد و جرایم مختلف چنان گسترش یافته است که برای بسیاری از مردم بروز و وقوع اینگونه حوادث عادی شده و به عنوان بخشی از واقعیتهای زندگی امروز با آن کنار آمده اند .در مقابل عده ای دیگر از آنان معتقد هستند نه تنها جرم و جنایت و آسیبهای اجتماعی در جامعه امروز به دلیل افزایش سطح سواد و آگاهیهای اجتماعی و دینی مردم افزایش پیدا نکرده بلکه معتقد به کاهش آن نیز هستند و دلیل تصور افزایش جرایم در افکار عمومی را افزایش و سرعت در انتقال این خبرهااز طریق انواع وسایل و ابزارهای مختلف ارتباط جمعی  و سهولت در اطلاع رسانی  میدانند ، به طوری که امروزه وقوع کوچکترین حادثه ای در اقصی نقاط کشور به سرعت با استفاده از ابزارهایی مانند تلفن همراه مستند شده و در کمتر از چند ساعت به دورترین افراد به آن حادثه، اطلاع رسانی  میشود ؛ در صورتی که قبلا چه بسا جرمها و جنایاتی مهلکترو بیشتردر سطح جامعه رخ می داد که تنها تعدادی انگشت شمار از آن با خبر می شدند.

بنا به دلایل فوق  عده ای از صاحب نظران اعتقاد دارند انتشار اخبار حوادث مربوط به آسیبهای اجتماعی و جرایم جنایی از یک طرف باعث آسیبهای روانی به مردم و از طرف دیگر باعث عادی شدن نزد افراد و در نتیجه  بی تفاوتی مردم نسبت به این مهم شده و این را به زیان جامعه می دانند . در مقابل عدۀ بیشتری معتقد هستند اطلاع رسانی در زمینه آسیب های اجتماعی و انتشار اخبار حوادث مربوطه و نیز انتشار آمارها و اطلاعات واقعی برای مردم می تواند باعث افزایش مشارکت اجتماعی شده و قطعا کمک بزرگی در پیشگیری و حتی کشف و شناسایی مجرمین خواهد بود. البته این کارشناسان به این نکته هم تاکید میکنند که باید توجه داشت ارائه اینگونه اخبار،آمار و اطلاعات صادقانه بوده و رنگ بوی بزرگنمایی و سیاه نمایی به خود نگیرد.

            تجربه کشورهایی که توانسته اند اینگونه حوادث وآسیبها را کنترل کرده و به حداقل ممکن برسانند نیز موید این نکته است که تحقیق و بررسی ابعاد مختلف آسیبهای اجتماعی وسپس آموزش افراد مخصوصا از سنین کودکی و همچنین اطلاع رسانی به موقع حوادث کمک بزرگی در پیشگیری وکاهش جرایم و نیز شناسایی و دستگیری مجرمین در کمترین زمان ممکن داشته است .

            از آنجا که پیش نیاز هرگونه طرح و اقدام عملی در حوزهای مختلف اجتماعی، بررسی ابعاد مختلف  موضوع است ؛  مجله“آینده سالم” به سهم خود، در ادامه به بعضی عناوین کلی پارامترها و موضوعاتی که  باید مورد توجه کارشناسان و محققین این حوزه قرار گیرد اشاره کرده و از مطالب صاحب نظران و محققین و اندیشمندان این حوزه استقبال و از ایشان برای تببین ابعاد مختلف هریک از موضوعات دعوت به همکاری میکنیم.

– فضای مجازی و گسترش (یا کاهش) آسیبهای اجتماعی

-تغییر سبک همسرگزینی و ارتباط آن با انواع آسیبهای اجتماعی

– اقتصاد خانواده و نقش آن در کاهش (یا افزایش) آسیبهای اجتماعی

-رابطه بین اشتغال (یا بیکاری) افراد در کاهش (یا افزایش ) جرایم مختلف

-نقش باورها وآموزه های دینی در کاهش آسیبهای اجتماعی و راهکارهای تقویت آن در افراد جامعه .

– وظیفه نهادهای علمی و فرهنگی ( مدارس،حوزه های علمیه، دانشگاهها، وزارتخانه و نهادهای فرهنگی،مساجد و…) دراین حوزه.

 

                                                                                                                                                            مدیر مسئول

   

دیدگاه ها بسته است

تغذیه سالم
سخن نخست

اندر خصوص خصوصی سازی صنایع دخانی...موضوع سرمقاله سیزدهمین شماره نشریه آینده سالم

ورود به سايت