* دخانیات دروازۀ ورود به جهنم اعتیاد و سایر ناهنجاریهای اجتماعی *
امروز : ۳۰ دی ۱۳۹۶

PAJE - 3

لوگو عصر

به دخانیات و مشروبات الکلی یارانه تعلق می گیرد!

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به واردات قاچاق دخانیات و مشروبات الکلی و استفاده از ارز کشور به مانند این است که به این دو کالا یارانه تعلق گرفته است.

مسعود خوانساری  ادامه افزود : تمام کشورهای پیشرفته دنیا بر پایه مالیات به خصوص مالیاتی که از حامل‌های انرژی گرفته می‌شوند اداره می‌شوند اما این موضوع با توجه به قیمت پایین سوخت در کشور ما مطرح نیست.

وی با اشاره به صدمات وارده به اقتصاد از طریق یارانه تخصیص داده شده به ارز کشور عنوان کرد: دخانیات و مشروبات الکلی با توجه به اینکه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و استفاده آنها از ارزی است که به آن یارانه تخصیص گرفته در حقیقت ما به این دو محصول از جیب دولت کمک می‌کنیم.

خوانساری همچنین در پایان با اشاره به مشکل اصلی رکود در صنعت عنوان کرد: توافیقی که امور مالیاتی و اصناف برای سالجاری داشتند قرار براین شد تا نرخ مالیات مانند سال ۹۴ باشد و به طور مشخص با توجه به این توافقات فشار به بخش صنعتی و تولیدی وارد خواهد شد.ما امیدواریم سازمان امور مالیاتی برای حمایت از تولید مالیات‌های سال ۹۴ را بخشیده و یا طبق اظهارات صنعتگران و تولید کنندگان تعیین شوند و ممیزین مجدد دفاتر را بررسی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

تغذیه سالم
سخن نخست

اندر خصوص خصوصی سازی صنایع دخانی...موضوع سرمقاله سیزدهمین شماره نشریه آینده سالم

ورود به سايت